Vì sao tường mặt trong nhà bị bung matit và sơn?

Vì sao tường mặt trong nhà bị bung matit và sơn?

Vì sao tường mặt trong nhà bị bung matit và sơn?