Có nên chống thấm bằng cách sử dụng gạch ốp tường?

Có nên chống thấm bằng cách sử dụng gạch ốp tường?

Có nên chống thấm bằng cách sử dụng gạch ốp tường?